Muhtesib Sine-i Millet'e Gidiyor!

Suzan ÇELİK Gazeteci-Yazar

BBP Istanbul MİLLETVEKİLİ ADAYI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Memuriyetten istifa etti.. Sine-i Millet'e gidiyor!

muhtesib sine-i millet'e gidiyor!

O artık TÜM MAZLUMLAR İÇİN; tüketici hakları, hiçbir kurumun kabul etmediği şizofreni hastası evsizler, kadınlar, yaşlılar, sokak çocukları için.. EYLEMDE!

Ombudsmanlık yerine Osmanlı İhtisab Sistemi’nin yeniden kurulması icin mücadele ediyor..

Büyük Birlik Partisi (BBP) Milletvekili Adayı Suzan ÇELİK'in mücadelelerini anlatan detaylı özgeçmişini öğrenmek içinbağlantıyı tıklayıp bilgiler bölümüne bakınız; //www.facebook.com/profile.php?id=100002207967934

 

SUZAN ÇELİK Gazeteci-Yazar (BBP MİLLETVEKİLİ ADAYI)

1969 Malatya Doğumlu, TRT ve çeşitli televizyon kanallarında tüketici ve haber programları hazırladı.

Selam ve Yenişafak Gazetelerinde köşe yazıları yayınlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Devlet Memuru olarak ZABITA TÜKETİCİ BÜROSU’nu kurdu, sokak çocukları için PROJE KOORDİNATÖRÜ olarak görev yaptı.

Zabıta Dergisi’nde ZABITA TÜKETİCİ HATTI isimli köşe yazıları yayınlandı.

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ’NDE Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde resmi belgeler ve mahkeme kararlarına rağmen faaliyetlerine son verilen Zabıta Tüketici Bürosu’nun yeniden açılması ve “Sokakların Çatısı Olsun” adlı projesinin sürmesi için MÜCADELE EDİYOR!

Bu mücadeleleri kapsamında ayrıca Fatih Sultan Mehmed Han’ın talimatı ile kurulan ve Belediye’nin uhdesinde bulunan SIBYAN MEKTEBİ BİNALARININ (Örneğin Piyerloti’deki İdris-i Bitlisi Sıbyan Mektebi ve eksenindeki binaların) yasal gerekçeler gereği ÇOCUK EVLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN ve “MUHTESİBLİK”den çalıntı “batı sistemi” Ombudsmanlık yerine Osmanlı İhtisab Sistemi’nin yeniden kurulması için MÜCADELE EDİYOR!

Danıştay’ca da onanmış fakat uygulanmamış(!) Mahkeme kararları  ve tüm DAVALARI

Yazar Hasibe Nisa ve şair Şifa ismiyle DEVAM EDİYOR! SUZAN ÇELİK’in tüketici hakları ve sokak çocukları, şizofreni hastası evsizler, YARDIMA MUHTAÇLAR İÇİN projeleri //www.muhtesib.org , adresinde..

Türbanli Zabita Memuru Meclis Yolunda!

SUZAN ÇELİK

TELEVİZYON PROGRAMI YAPIMCISI-GAZETECİ-YAZAR /

TÜKETİCİ HAKLARI UZMANI – ÇOCUK HAKLARI SAVUNUCUSU/

DEVLET MEMURU

25.02.1969 Malatya doğumlu

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu (İletişim Fakültesi) Radyo-Televizyon Bölümü 1990 yılı mezunu.

TRT İstanbul Televizyonu’nda 2 yıl süreyle yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. 1992 yılı itibariyle Flash TV, HBB, ATV ve Kanal 6 gibi çeşitli televizyon kuruluşlarında program yapımcısı, yönetmen, muhabir ve sunucu olarak çalıştı.

Bu kapsamda;

1992-1995 yılları arasında- “TÜKENMEDEN TÜKETELİM” ve “TÜKETİCİ DOSYASI” adıyla, Türkiye’nin ilk tüketici hakları konulu televizyon programları yayınlandı.

(Türkiye’de henüz tüketici kanununun bulunmadığı bu süreçte Suzan ÇELİK tüketicinin bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve aydınlatılması konularında gayretleri nedeniyle Tüm Tüketicileri Koruma Derneği ve Türk Standardları Enstitüsü’nce ödüllendirildi.)

Suzan ÇELİK yapımcı-yönetmen ve sunucu sıfatıyla bu dönemde ayrıca şu programları da hazırlamıştır;

FLASH KADIN – Kadınlarla ilgili sergi-kermes-toplantı gibi etkinliklere ilişkin haberlerin ve sağlık ve sosyal içerikli konularda bilgilendirici öğelerin sunulduğu programın ana hedefi kadınları daha fazla üretken ve toplum içinde etken konuma getirmek olarak özetlenebilir.

DÜĞÜNÜMÜZ VAR -  Aile kurumunu ilgilendiren ekonomi, sağlık, hukuk ve sosyal içerikli konuların işlendiği, ünlü evlilerle sohbetlerin ve düğün alışverişi hakkında bilgilerin yer aldığı bu programın ana hedefi gençlere evlilik müessesesini özendirmek olarak özetlenebilir.

TELE-ZOOM – Tamamen haber içerikli bu programda da stüdyo ropörtajları, aktüel (yerinde) çekim ve haber merkezi kaynaklı materyal montaj bandlarının sunumu ile gündemi meşgul eden önemli gelişmelerin yorumu yapılmıştır (Örneğin 1994 yılı Belediye Başkanlığı seçimleri ve aday yarışı gibi).

Suzan ÇELİK programlarının yanısıra Haber Merkezi’ne destek amaçlı olarak da sokak çocukları ve yardıma muhtaç insanların sorunlarının duyurulması için Türkiye’de ilk örnek teşkil eden birçok özel haber dosyası hazırlamış ve yayınlamıştır.

Onun hem sokak çocukları ve evsizler ve hem de tüketici hakları konulu televizyon programları ile yürüttüğü faaliyetler iletişimcilik sektöründeki mücadelelerle sınırlı kalmamış, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne girişi ile kurumsal bir altyapıya kavuşmuştur.

Şöyle ki;

ÇELİK kariyer olarak televizyonculuk mesleğinin zirvesinde iken Tüketici Kanunu’nun yayınlanmasından sonra 1995 yılında mesleğini bırakarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde BEYAZ FİLE isimli tüketici hakları danışma birimini hayata geçirmiştir.

Suzan ÇELİK bu görevinin yanında yine tüketici hakları konulu mücadeleleri kapsamında gazetecilik de yapmış, Belediye’deki mesaisinden arta kalan zamanlarda akşamları Selam Gazetesi’nde çalışarak “TÜKENMEDEN TÜKETELİM” adıyla haftada 4 gün tüketici hakları konulu köşe yazıları hazırlamıştır. Bu yazılar Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Belediye Başkanlığı döneminde ve daha sonrasında Belediye Üst yönetimi ve zabıta, sağlık ve müfettişlik birimleri tarafından Basın Danışmanlığının gazete kupür takibi faaliyetleri çerçevesinde titizlikle izlenmiştir.

Suzan ÇELİK’in gazete köşe yazıları incelendiğinde, bunlarda şikayet çözümlerinin yanında ağırlıklı olarak tüketicilerle ilgili Mevzuat’ın işleyişine dair aksaklıkların, genel anlamda tüketici sorunlarının ve bunların çözümü yönünde kamu kurum ve kuruluş faaliyetlerinin konu edildiği anlaşılmaktadır.

Bu köşe yazılarında kitlesel tüketici hakkı ihlalleri araştırmacı gazetecilik yöntemiyle muhataplarına yönelik açık mesajlar ve onlardan gelen bilgilerin açık sunumu ile çözülünceye kadar takip edilmektedir.

Bu sayede Suzan ÇELİK, örneğin;

1- Hasta muayene saatlerinde doktorların meşgul edilmesi suretiyle ilaç tanıtımının engellenmesi için Sağlık Bakanlığı’nca bir genelge yayınlanmasını sağlamış,

2- Önceleri muhteviyatı Türkçe olarak belirtilmeksizin marketlerde satılışa sunulan İtalyan mantıların içeriğindeki domuz ürünlerinin bilgilerinin etiketlere eklenmesi ya da ayrı reyonlarda satışa sunulmasının sağlanması için Tarım Bakanlığı’nca harekete geçilmesi temin etmiştir. .

Suzan ÇELİK, Selam Gazetesi’nin günlük yayından haftalık yayına geçmesinden sonra yazılarını Yenişafak Gazetesi’nde “Hasibe Nisa” müstear ismi ile devam ettirmiş ve bu sırada ayrıca Merhum Mahmud Esad COŞAN Hocaefendi’nin sağlığında Akra-FM adlı radyo kanalında yine Hasibe Nisa ismiyle  “TÜKETİCİ DOSYASI” adlı radyo programları hazırlamıştır.

Suzan ÇELİK, Zamanın Personel Müdürü’nün teşviki ile 1997 yılında girdiği sınavı kazanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Devlet Memuru oldu.

Memuriyete geçer geçmez Kontrol (Zabıta) Daire Başkan’nının arzusu doğrultusunda Personel Müdürlüğü’nden Zabıta Müdürlüğü kadrosuna atandı ve Kontrol (Zabıta) Daire Başkanlığ’na bağlı “ZABITA TÜKETİCİ BÜROSU”nu kurdu.

ÇELİK, Belediye Başkanlık Makamı’nın özel görevlendirme yazısı ve olurları ile bir yıl süre ile bu Büro’nun idaresini de yürüttü.

Büro Sorumlusu olarak hiçbir profesyonel yardım almaksızın organize ettiği seminer, panel gibi etkinliklerin yanı sıra O, aynı zamanda Zabıta Vakfı tarafından aylık ve Türkiye çapında yayınlanan “ZABITA DERGİSİ”nde “ZABITA-TÜKETİCİ HATTI” isimli köşe yazılarıyla, Zabıta Teşkilatı elemanlarının tüketici haklarının korunması konusunda daha duyarlı hale gelmeleri için gayret etti.

Bu dönemde O, ayrıca bir sivil toplum gönüllüsü olarak, tüketici haklarının hayat bulması için, Tüketiciler Birliği’nin iki yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğini de yürütmüştür.

Tüketiciler Birliği bugün Türkiye’nin en etkin tüketici derneğidir.

Suzan ÇELİK’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kurduğu ve yönettiği ZABITA TÜKETİCİ BÜROSU, “Tüketicinin Yunusları” olarak anılan motorize zabıta elemanları ve Sağlıkçı-Müfettiş ve Zabıta Memuru kadrolarından oluşan 145 kişilik büyük denetim ekipleri ile sürdürdüğü etkin çalışmalar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Suzan ÇELİK’in idaresinde ZABITA TÜKETİCİ BÜROSU’nun uygulamaları ile “tüketici şikayeti üzerine denetim” faaliyetlerinin yanı sıra, ilk sistemli etiket kontrolleri gibi çalışmalarla da tüketici sorunlarının yaşanmadan önlenmesi yolunda ciddi ve resmi önemli adımlar hayata geçirildi.

Tüm bu çalışmalar neticesinde ZABITA TÜKETİCİ BÜROSU kalıcı bir resmi kuruluş hüviyetinde sağlam altyapısı ile 1997 yılında farklı bir siyasi iktidar döneminde Merkezi Otorite mensubu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca Türkiye çapında BAŞARILI KURULUŞ ödülüne layık görüldü.

Ancak maalesef bu ödülden sonra Zabıta Tüketici Bürosu, gerçekleştirdiği etiket denetimleri nedeniyle Belediye’de bir takım baskı gruplarının hedefi haline gelmiştir.

Büro’nun 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve kuruluşuna dair Genelge Olur, Onay ve Yazılar gereği ve tüketici şikayetleri üzerine denetimlerde düzenlemiş olduğu bir kısım zabıt varakaları bu dönemden sonra Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri tarafından Belediye Encümeni toplantı gündemine alınmayarak bekletilmiş, bu durum hukuksuzluklara ve yasal usulsüzlüklere neden olmuştur.

Bu kanunsuz tavra karşı Suzan ÇELİK yasal açıdan büyük bir suçun içine düşmemek için, Belediye Üst Yönetimi’ne sözlü ve nihayetinde yazılı bildirimlerde bulunmuştur.

Çelik tüketicilerin haklarını korumak adına ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun kendisine yüklediği sorumluluk kapsamında sürdürdüğü bu hukuki girişimine karşın hukuksuz bir tavırla Kontrol Daire Başkanlığı’na doğrudan bağlı olan ZABITA TÜKETİCİ BÜROSU’ndaki Müdür sıfatındaki görevinden gerekçesiz şekilde uzaklaştırılmış ve başkaca bir müdürlük emrine atanmıştır.

Suzan ÇELİK sürgünde iken Zabıta Tüketici Bürosu’ndaki görevine dönebilmek için yargıya başvurdu ve “yürütmenin iptalini” talep etti.

Suzan ÇELİK’in avukatlığını daha önce Zabıta Tüketici Bürosu’ndan hizmet alan Avukat Fatih ERTÜRK’ün bürosu ücretsiz olarak üstlendi.

Suzan ÇELİK İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde davasını kazandı. İki yıl süren bu davaya karşın İdare’nin itiraz başvurusu Danıştay tarafından da reddedildi. Ancak Mahkeme’nin Türk Milleti adına yürütmenin iptali kararını içeren dava sonuçları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yerine getirilmedi, Suzan ÇELİK Zabıta Tüketici Bürosu Sorumlusu olarak yürüttüğü göreve iade edilmedi ve nihayet gelişen süreçte baskı gruplarının hedefi doğrultusunda Büro da Belediye Başkanı Kadir TOPBAŞ tarafından gerekçesiz şekilde kapatıldı.

Bu dava sonucunun henüz kesinleşmemiş bulunduğu 2 yıllık süreçte Suzan ÇELİK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yine Belediye Başkanlığı Oluru ile SOKAK ÇOCUKLARI PROJE KOORDİNATÖRÜ olarak görevlendirildi.

Bu doğrultuda Suzan ÇELİK’in; mesaisinin tamamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Yönetim Kurulu Başkanı bulunduğu ve İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Borsası’nın Belediye adına kurucusu olduğu İstanbul Vakfı’nda çalışması istendi. Böylelikle ona Belediye ve İstanbul Vakfı ile ortaklaşa yürütülmek üzere bir sokak çocukları projesi hazırlaması talimatı verildi.

Bu talimat doğrultusunda Suzan ÇELİK “SOKAKLARIN ÇATISI OLSUN” adıyla hazırladığı projeye ilişkin proje ön dosyası, uygulama planları, arsa ve bina tahsis yazıları vs. gibi tüm teknik detayları hayata geçirdi ve bunları resmi yazılarla Belediye Başkanlığı’na sundu.

O aynı zamanda “Eyüp Semti Sıbyan Mekteplerinin Sokak Çocukları Sorunun Çözümü ile İhyası” başlıklı bir dosya ile de, esasen Belediye’nin yatırım program kitaplarında yıllarca duyurduğu şekilde, Belediye’nin uhdesindeki tarihi sıbyan mektebi binalarının çocuk projelerine tahsisinin sağlanması için sözlü ve talepte bulundu.

Tam da Piyerloti İhalesi adıyla Eyüp’de Sıbyan Mektebi eksenindeki yapıların otel-lokanta-çay bahçesi olarak ihalesinin gerçekleştirildiği günlerden az önce sunduğu bu yazıdan sonra Suzan ÇELİK ikinci kez, bu sefer de sokak çocukları konulu görevinden el çektirildi.

Böylelikle Suzan ÇELİK’in Güngören’deki mezbaha binasına sürüldüğü gün “Piyerloti İhalesi” gerçekleştirildi ve Fatih Sultan Mehmed Han’ın talimatnamesi doğrultusunda esasen “Yetim, kimsesiz ve yardıma muhtaç çocukların” topluma kazandırılmaları için Yavuz Sultan Selim zamanında ve bizzat onun desteği ile Büyük tarihçi ve mutasavvıf İdris-i Bitlisi ve eşi Zeynep Hatun tarafından vakıfeser olarak  hayata geçirilmiş olan Sıbyan Mektebi binaları turistik amaçlı olarak kullanılmak üzere özel bir şirkete 10 yıllığına kiraya verildi.

Belediye’nin Yatırım Programına alıp yıllarca para aktararak “Çocukevlerine dönüştürme” vaadiyle onardığı sıbyan mektebi binalarının Vakıflar Tüzüğü Gereği de “Hayıreser” olduğu için aslına uygun kullanımı esas iken ve çocuklar sokaklarda mağdur oluyorken, bu binaların sırf ekonomik rant sağlama amacına yönelik olarak, üç-beş turistin yatıp kalktığı mekanlar haline dönüştürülmesi açık bir hukuksuzluk örneği olarak tarihe geçti.

Tüm bu olayları anlatan gazete haber kupürleri ekte sunulmuştur.

Suzan ÇELİK bu hukuksuzluğa karşı mücadelesinde de yine yargı yolunu seçti. Bu sefer kendi imzasını taşıyan bir dilekçe ile doğrudan Mahkemesine başvurdu.

Davaya ilişkin 2 yılı aşkın bir süreçte mahkeme yine Suzan ÇELİK’in görevine iadesine karar verdi ve dava Yürütmenin İptali kararı ile sonuçlandı.

Ve fakat fakat o yine görevine iade edilmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda sokak çocukları ile ilgili halen geçerli olan ve esasen mahkeme kararları ile de teyid edilmiş bulunan resmi olur yazıları askıya alındı, “SOKAKLARIN ÇATISI OLSUN” adlı proje tamamiyle sümen altına itildi,

sokak çocukları projesi için ayrılan binalar ve arsalar içeriğindeki eşyaların dahi depolara kaldırılması suretiyle bozuldu.

Bunun yerine sokak çocukları konulu işler tamamiyle bir özel şirkete; Sağlık A.Ş.’ye ihale edildi.

Halen Sağlık A.Ş. Belediye adına, hiçbir hukuki gerekçe ve dayanak olmaksızın, Tuzla’da mezbaha binasında “Çocuklara Meslek Edindirme” adı altında başı-sonu-hedefi belirsiz bir takım faaliyetler yürütmekte, bunun karşılığında Avrupa Birliği komisyonlarından ve Belediye’den büyük maddi destekler almaktadır.

Öte yanda ise Devletin Memuru olan ve kağıt üzerinde ve tüm resmi belgelerde işin yasal tek sorumlusu bulunan Suzan ÇELİK, mahkemelerce de haklılığı kanıtlanmış olduğu halde, görevlerine iade edilmemekte, Belediye’de yıllarca kendisine herhangi bir görev verilmeksizin sürgün üstüne sürgün yemekte ve birikimleriyle Milletine üstün hizmet aşkına rağmen boş mesaiye zorlanmaktadır.

Ve nihayet tüm bu nedenlerle, Suzan ÇELİK, tüm mücadeleleri kapsamında sine-i Millet’e gitmeye karar vermiştir.

O, son sürgününde mesaiye zorlandığı Stratejik Planlama Müdürlüğü’nde yeni bir strateji geliştirmiş ve mücadelelerini, milletin vekaletini alarak üstlenerek sürdürmeyi hedeflemiştir.

Suzan ÇELİK, Televizyonculuk ve gazetecilik mesleği alanında ve kamu yönetiminde yardıma muhtaç insanların sorunlarının çözümü yönünde üstün başarı ile yürüttüğü hizmetleri bundan böyle Milletinin Vekilliğini alarak sürdürmek istemektedir.

“Hizmet Nimettir” sözünün bilincinde olan Suzan ÇELİK bu şuurla, Milletvekili Aday Adayı olmak üzere Devlet Memurluğu görevinden istifa etmiştir.

Suzan ÇELİK’in tüketici hakları konulu televizyon programlarından kısa bölümlerin yer aldığı tanıtıcı film cd kaydı ve Selam ve Yenişafak Gazeteleri ve Zabıta Dergisi köşe yazılarından bir bölümü ekte sunulmuştur.

Bu bilgi ve belgelere onun bir dönem yazarlıkta kullandığı Hasibe Nisa ismi ile admini ve sahibi olduğu , //www.muhtesib.com , //www.muhtesibhaber.com ve //www.muhtesib.net adreslerinden de ulaşılabilmektedir.

Suzan ÇELİK gazetecilik mesleğini de kullanmak sureti ile bu internet siteleri vasıtası ile tüm mücadelelerini sürdürmekte ve ayrıca Osmanlı İhtisab Sistemi’nin, yani İslam toplum düzeninin olmazsa olmazı olan “Muhtesiblik” müessesesinin yeniden hayat bulması için çalışmaktadır.

Suzan ÇELİK’in savunucusu olduğu ve piri Hz. Ömer (R.A.) ve bir Hanım Sahabe olan “Şifa Binti Abdullah” olan Muhtesibliğin kaynağı Kur’an-ı Kerim’in, “İyiliğe yöneltmek, kötülükten uzaklaştırmak” işini anlatan Ayetleri ve aynı yöndeki Hadis-i Şerif’lerdir.

Suzan ÇELİK, tüm bu mücadelelerini yürütürken, iletişimcilik mesleği ve birikimleri ile internet de dahil tüm meşru yöntemleri kullanmaktadır.

ÇELİK, bu manada, dünyaca tanınan en geniş sosyal paylaşım sitesi fecebook’da gazete köşe yazarlığında kullandığı isimle, Hasibe Nisa rumuzu ile 10 bine yakın kişi sayılı profiline sahip bir kullanıcı olarak yer almaktadır.

ÇELİK’in Hasibe Nisa adıyla facebook paylaşım ağında kurucusu ve yöneticisi olduğu grup ve sayfalardan bazıları şunlardır:

“Yeni Anayasada Ombudsmanlık’a hayır, Muhtesiblik İçin Evet” (Bu grupta her siyasi görüşten çok sayıda kişi ortak mesaj olarak “Muhtesiblikten çalıntı-Haçlı Mirası Ombudsmanlığa hayır, muhtesibliğe evet; OSMANLI İHTİSAB SİSTEMİ YENİDEN KURULSUN” düşüncesini savunmakta ve kamu denetçiliği adı altında Yeni Anayasa ile getirilmek istenen sistemin yanlışlarına dikkat çekmektedir.)

“MUHTESIB”,

“MUHTESİB”

“Gönüllü Muhtesibler”,

“Zabıta Tüketici Bürosu” ve

“Sokakların Çatısı Olsun” adlı gruplar ve

Ayrıca “muhtesib” sayfası (Tüm bu grup ve sayfalar , //www.muhtesib.net ve //www.muhtesibhaber.com siteleri ile ana sayfalardan bağlantılı olarak yönetilmekte ve işletilmektedir).

Suzan ÇELİK’in //www.muhtesib.com adresinde ve internet üzerinde halen birçok sitede “Şifa” mahlası ile yayınlanmakta olan çok sayıda şiiri’nde de yine aynı mücadelelerin izdüşümleri mevcuttur.

ÇELİK’in bir dönem Yenişafak Gazetesi’ndeki köşe yazılarından sokakta yaşayan yardıma muhtaç insanlar ve şizofreni vakası evsizler hakkında olanlarından bir bölümüne internet üzerinden halen şu adreslerden doğrudan ulaşılabilir:

//www.yenisafak.com.tr/arsiv/2001/subat/19/scelik.html

//www.yenisafak.com.tr/arsiv/2001/mayis/12/scelik.html

//www.yenisafak.com/arsiv/2001/mayis/19/scelik.html

//www.yenisafak.com/arsiv/2001/ocak/22/scelik.html

//www.yenisafak.com/arsiv/2001/aralik/04/scelik.html

//www.yenisafak.com/arsiv/2001/ocak/04/scelik.html

//www.yenisafak.com/arsiv/2001/ocak/15/scelik.html

Suzan ÇELİK’in hem gazeteci ve yazar olarak, hem de bir kamu görevlisi olarak sokak çocukları, tüketici hakları ve şizofreni vakası evsizler adına sürdürdüğü mücadeleler Şehit Siyasi Lider Muhsin YAZICIOĞLU tarafından da yakından takip edilmekte idi. Bu konuda Suzan ÇELİK’in anısını içeren ve YAZICIOĞLU’nun şehadetinden bu yana yayınlanmakta olan bir yazı //www.muhtesib.com adresinde haberler bölümünde mevcuttur. Bu yazı’nın bilgisayar çıktısı da metin olarak ekte ayrıca sunulmuştur.

  • E-Bülten

  • Hava Durumu

  • Döviz

    1 $ = TL 1,00
    1 € = TL 1,00
    394223 Ziyaretçi